Check van de administratie

Als uw onderneming BTW moet afdragen, is het opzetten van een BTW-administatie essentieel. Immers, niemand betaalt graag teveel. Adviesgroep Nieuwegein kan u helpen bij de inrichting van uw administratie of de gehele administratie voor u voeren. Wij zorgen er dan voor dat de aangifte omzetbelasting tijdig wordt ingediend.
Een goede administratie en inzicht in uw kasstromen zijn belangrijk voor een solide bedrijfsvoering. Adviesgroep Nieuwegein biedt u altijd maatwerk. Zo kunt u besluiten uw administratie volledig uit te besteden, maar ook een gedeelte ervan. 

Indien u de administratie zelf verwerkt en hulp nodig heeft, kunnen wij u daarbij van dienst zijn. Dit is ook bij u op kantoor mogelijk. Na deze controle van de administratie is het gebruikelijk om een rapportage uit te draaien en de daaruit voortvloeiende gegevens met u te bespreken. 

Aan het einde van het boekjaar worden de voorbereidingen getroffen voor het maken van de jaarrekening van uw onderneming. Adviesgroep Nieuwegein heeft vele jaren ervaring met het opmaken van de jaarrekening en is u hierbij dan ook graag van dienst.

Indien uw onderneming een BV als rechtsvorm heeft, moeten er publicatiestukken worden opgemaakt. Aan de hand van de opgemaakte jaarrekening worden de publicatiestukken gemaakt, om deze vervolgens te deponeren. Hiervoor is er een aandeelhoudersbesluit nodig, welke vastgelegd moet worden in de notulen. Deze notulen kunnen wij ook voor u verzorgen.